ZAPROSZENIE

Katedra Ekonomii

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

zapraszają do udziału w konferencji naukowej,

organizowanej pod honorowym patronatem

JM Rektora prof. dr hab. inż. Celiny Olszak

„Systemy gospodarcze i ich ewolucja.
Systemowe uwarunkowania innowacji w gospodarce",

która odbędzie się w formule on-line w dniu 17 września 2021 roku.

    Będzie to już trzynasta konferencja z cyklu „Systemy gospodarcze i ich ewolucja”. Pierwsza z nich odbyła się w 1999 roku. Przedmiotem dyskusji na wcześniejszych konferencjach były m.in. takie zagadnienia jak: system gospodarczy Polski i innych krajów postsocjalistycznych w kontekście transformacji systemowej, a także członkostwa w Unii Europejskiej, zachodząca w ugrupowaniu konwergencja systemowa, a zwłaszcza powstający w jego ramach jednolity obszar walutowy, społeczno-kulturowe uwarunkowania systemów gospodarczych, mikro-
i mezoekonomiczne aspekty systemów gospodarczych, systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego, a także w ostatnich edycjach - rola państwa i rola rynku w gospodarce.

    Tym razem chcielibyśmy zająć się systemowymi uwarunkowaniami innowacji w gospodarce. Innowacjom, zarówno w badaniach naukowych, jak i w polityce gospodarczej poświęca się współcześnie wiele miejsca. Pragniemy potraktować innowacje jako wieloaspektowe zjawisko, warunkujące wzrost i rozwój gospodarczy, międzynarodową konkurencyjność gospodarek, ale także kształtujące dynamikę przekształceń przedsiębiorstw i rynków. Stawiają one nowe wyzwania przed rządami państw, ale także przed teorią ekonomii.

    Nasza konferencja jest jednak adresowana nie tylko do ekonomistów, ale z założenia nosi interdyscyplinarny charakter. W związku z tym liczymy na szeroki udział przedstawicieli także innych nauk społecznych, który z pewnością wzbogaci prowadzone dyskusje oraz pozwoli na wyeksponowanie wielostronnego spojrzenia na problemy roli rynku we współczesnej gospodarce.

Kierownik Katedry Ekonomii
Dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Stanisław Swadźba