Szanowni Państwo,

w związku z przedłużającym się stanem epidemii w kraju oraz Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zmuszeni jesteśmy przenieść naszą cykliczną konferencję pt. "Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Systemowe uwarunkowania innowacji w gospodarce", która miała się odbyć w dniach 17-19 września br.  na przyszły rok (16-18.09.2021 r.). Tematyka, założenia programowe i zasady publikacji nie ulegają zmianie. W pierwszych miesiącach 2021 roku zostanie skierowane do Państwa zaproszenie zawierające nowy harmonogram zgłoszeń i wnoszenia opłat.

Serdecznie zapraszamy. Wyrażamy nadzieję, że spotkamy się już w lepszych czasach - w przyszłym roku. Życzymy Państwu zdrowia.


Komitet Organizacyjny Konferencji
Przewodniczący
Prof. dr hab. Stanisław Swadźba